01.05.2016 - Biřmování v Telnici

Fotoreportáž z biřmování 2016

V neděli 1. května 2016 přistoupilo šestnáct mladých lidí z Telnice, Sokolnic a Prace ke svátosti biřmování. Slavnosti předsedal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, koncelebrovali telnický farář P. Vladimír Langer a modřický děkan P. Jan Nekuda. Po mši svaté následovalo setkání farníků s otcem biskupem a poté společný oběd biřmovanců s jejich kmotry, nejbližšími příbuznými, udělovatelem svátosti a kněžími z blízkého okolí. Podrobnější reportáž o přípravě na biřmování naleznete zde.

JV