Příprava na biřmování

V neděli 1. května 2016 přistoupí šestnáct mladých lidí z Telnice, Sokolnic a Prace ke svátosti biřmování. Příprava na tuto iniciační svátost začala v lednu 2015 z podnětu tehdejšího faráře P. Ladislava Kozubíka a trvala do dubna 2016. Vedením přípravy byli pověřeni absolventi Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích Jan Vybíral a Petr Gabrhel (kvůli svému jmenování ředitelem ZŠ a MŠ Telnice se Petr Gabrhel musel od září 2015 z přípravy omluvit). Setkání biřmovanců se také účastnila Lenka Franklová, která vyučuje náboženství v Sokolnicích, a s velkým zájmem pravidelně chodili také oba faráři, nejprve P. Ladislav Kozubík a od léta 2015 P. Vladimír Langer.

Biřmovanci společně strávili celkem 64 hodin čistého času, který byl věnován katechezi, modlitbě, diskusi, sdílení zkušeností a různým dalším pedagogickým aktivitám. Mimořádnou akcí byl společný výlet na faru do Heřmanova v březnu 2016, který byl sportovně řečeno „soustředěním“ před nadcházející slavností. V Heřmanově si mimo jiné biřmovanci navzájem představili své patrony a povídali si o světcích, kteří je oslovili. (Tentokrát se sešlo mnoho patronů z řad biblických postav a z prostředí františkánské spirituality. Jména světců můžete prozkoumat na tablu, které si biřmovanci sami připravili a které se objeví na kostelních nástěnkách všech tří obcí.)

Obsahem přípravy bylo jak prohlubování věrouky (katecheze o Bohu, o Trojici, o Ježíši Kristu, o Duchu svatém, o církvi, svátostech apod.), tak i snaha o lepší porozumění životu z víry a prohloubení osobní spirituality (témata jako Boží povolání, víra, duchovní temperamenty, Desatero, práce s Písmem, rozjímání nad texty z evangelií aj.). Stranou nezůstaly také otázky „křesťanství ve světě“ a vydávání svědectví o víře: např. v oblasti sociálních sítí, médií, veřejného života a politiky. Během přípravy poznali biřmovanci také několik hostů, např. evangelickou farářku Martu Židkovou nebo politologa Stanislava Balíka. Na úvodním setkání pomohla navodit přátelskou atmosféru a rozehřát ledy prvotních obav dramaterapeutka Zdeňka Kučerová.

Příprava na biřmování spěje do finále. Mnozí biřmovanci se již delší dobu snaží aktivně a zodpovědně zapojovat do života farnosti, např. v oblasti liturgie, církevní hudby nebo práce s dětmi. Rád bych vás všechny jako farníky z Telnice, Sokolnic a Prace vyzval, abyste na tyto mladé lidi pamatovali v modlitbě, abyste s nimi prožili jejich uvedení do křesťanské dospělosti a abyste se nebáli svěřovat jim postupně i náročnější úkoly. Biřmovancům pak přeju, aby v pokoře a s vírou přijali pečeť Ducha svatého a aby tento vzácný klenot dovedli v průběhu let opatrovat a rozvíjet. K užitku svému, ale především k užitku druhých.

Jan Vybíral