Zpytování svědomí o božských ctnostech

P. John Hardon, S.J.

Víra

 1. Snažím se poctivě růst v ctnosti víry každodenním rozjímáním o tajemstvích víry, která jsou nám zjevena v životě Ježíše Krista?
 2. Konám alespoň krátký úkon víry každý den?
 3. Modlím se každý den za růst víry?
 4. Nepokouším Boha tím, že se při potýkání se s nesnázemi života spoléhám jen na své síly?
 5. Nečetl nebo neposlouchal jsem zbytečně něco, co je proti pravdám mé katolické víry nebo co ji mohlo oslabit?
 6. Co jsem dnes udělal pro to, abych navenek vyznal svou víru?
 7. Podlehl jsem lidským ohledům a zdráhal jsem se kvůli nim projevit svou víru?
 8. Vyvinul jsem dostatečné úsilí k tomu, abych řešil nesnáze, které se ukázaly jako překážka pro mou víru?
 9. Hájím svou víru moudře a s láskou, když někdo mluví proti tomu, o čem vím, že je obsahem mé víry?
 10. Pomohl jsem někomu překonat potíže s vírou?

Naděje

 1. Když zjistím, že upadám do beznaděje, vyslovím hned krátkou modlitbu?
 2. Říkám denně krátký úkon naděje?
 3. Setrvávám u svých obav, místo abych je ze své mysli odložil?
 4. Hřeším proti ctnosti naděje tím, že jsem závislý na věcech tohoto světa?
 5. Snažím se vidět Boží prozřetelnost ve všem, co mě v mém životě potká?
 6. Snažím se nahlížet na všecko z hlediska věčnosti?
 7. Jsem s důvěrou pevně přesvědčen, že s Boží milostí dojdu spásy?
 8. Svolím, aby mě trápily vzpomínky z minulosti, a tak oslabovaly mou naději v Boží milosrdenství?
 9. Snažím se spojovat každé své svobodné rozhodnutí s aspoň kratičkou modlitbou o Boží pomoc?
 10. Jak často jsem si dnes stěžoval, třeba jen ve svém nitru?

Láska

 1. Řekl jsem dnes Bohu, že ho miluji?
 2. Říkám Ježíši, že ho miluji celým svým srdcem?
 3. Když zakouším něco přirozeně nepříjemného, využívám to jako příležitost k tomu, abych Bohu řekl, že ho miluji?
 4. Využil jsem dnešních potíží k tornu, aby řekl Bohu, že ho miluji právě proto, že mi poslal určitou zkoušku nebo nedorozumění?
 5. Vidím, jak mě Bůh miluje v tom, že svolil, aby moje láska k němu byla vyzkoušena kříži, které mi dnes poslal?
 6. Viděl jsem Boží milost v tom, že Pán zkoušel mou lásku k němu prostřednictvím každého člověka, kterého jsem dnes potkal?
 7. Hřešil jsem proti lásce tím, že jsem mluvil o druhých nelaskavě?
 8. Zabýval jsem se dnes v myšlenkách tím, co jsem považoval za projev něčí nelaskavosti vůči mně?
 9. Existuje někdo, komu se vědomě vyhýbám, protože k němu cítím odpor?
 10. Snažil jsem se dnes setrvat v rozhovoru s někým, s nímž mi je zatěžko mluvit?
 11. Byl jsem tvrdohlavý v prosazování své vůle?
 12. Jak pozorný jsem dnes byl v projevování drobných pozorností druhým?
 13. Svolil jsem dnes, aby mi moje náladovost bránila být pozorný k druhým?
 14. Oddával jsem se uvažování o slabostech nebo chybách druhých?
 15. Byl jsem v kontaktu s druhými dnes radostný?
 16. Ovládám své nelaskavé myšlenky hned, jakmile mě napadnou?
 17. Modlil jsem se dnes za druhé?
 18. Napsal jsem dnes nějaký dopis?
 19. Ovládal jsem své emoce, když mě někdo rozzlobil?
 20. Přinesl jsem dnes za někoho nějakou oběť?