Druhá neděle adventní v Telnici

Mše svaté na druhou neděli adventní 4.12.2016 v Telnici se zúčastnili vojáci v dobových kostýmech, kteří se účastnili právě probíhajících akcí a pietních vzpomínek v souvislosti s 211. výročím Bitvy tří císařů. 

Pro naši farnost však byla mše svatá mimořádná především tím, že obřadem byl do katechumenátu přijat pan Miroslav Přikryl z Telnice. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.