Změna času nedělních bohoslužeb

Kdo pečlivě sledujete webové stránky naší farnosti, již jste se dozvěděli, že se on 1. ledna 2018 mění čas hlavní bohoslužby ve farním kostele svatého Jana Křtitele.

Nové časy bohoslužeb budou v 9.00 hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele, v kapli Povýšení svatého Kříže v domově pro seniory v Sokolnicích bude nedělní mše svatá v 7.45 hodin. Ostatní časy bohoslužeb ve všední dny zůstávají nezměněny.

9.00 hodin je obvyklý čas bohoslužby v řadě farností. Rád bych byl 1/2 hodiny před bohoslužbou k dispozici pro zpověď, přípravu liturgie a pod. a po bohoslužbě bych rád měl čas pobýt s farníky popřípadě vyřídit různé záležitosti.

Účast na mši svaté není jen soukromé splnění nedělní povinnosti navštívit mši svatou. Společná mše svatá je důležitým duchovním a modlitebním setkáním věřících společně s ostatními věřícími ve vlastní farnosti kolem oltáře při eucharistii.

Pro ty, kdo se nemohou nebo nechtějí účastnit z jakéhokoliv důvodu této bohoslužby ve farním kostele, mají možnost navštívit bohoslužbu v kapli. Nicméně by bylo krásné, abychom se o nedělích, hlavních svátcích a slavnostech sešli ve svém farním kostele jako jedna farní rodina.