Životní příběh Cyrila a Metoděje

V rámci cyklu besed, přednášek a vzdělávacích programů pro širokou veřejnost programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační ohruhy) se uskuteční i přednáška Prof. PhDr. Petr Piťhy, CSc. s názvem "Životní příběh Cyrila a Metoděje".

Cyrilometodějské výročí je velkou příležitostí pro celou společnost. Nejde jen o církevní oslavy světců, ale o připomínku základů naší písemné kultury, zákonnosti a státnosti. Návrat k základním kamenům naší i evropské dějinnosti ukazuje, jak aktuální jsou cyrilometodějské ideje v současné mravní dezorientaci a sociální nestabilitě Evropy.

 

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.

katolický kněz, emeritní profesor Karlovy Univerzity. Zabýval se jazykovědou a teorií kultury. Po roce 1989 vedl katedru Výchovy k občanství na PedF UK, vytvořil prvý vzdělávací program pro základní školy a koncipoval předmět Výchova k občanství. V letech 1992-4 byl ministrem školství. V letech 1977, 1988 a 1995 pracoval v Holandské akademii věd. V současnosti se zabývá kulturní a etickou osvětou. Je autorem řady knih.

 

Kdy: úterý 3. 4. v 19.00
Kde: Sportovní sál v Salesiánském středisku mládeže
        Brno-Líšeň, Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8.