Zemřel Mons. Adam Rucki

adam-rucki.jpgDnes byl povolán na věčnost úžasný kněz, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání, spirituál kněží a exercitátor Mons. Adam Rucki. Zemřel ve věku nedožitých 70 let. Setkal jsem se s ním během formace v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde působil v letech 1995 až 2005 jako spirituál. Byl vždy radostný a jeho srdce doslova hořelo láskou ke Kristu. Znát ho budou lidé z celé Moravy, protože jezdil zastupovat kněze do farností a také často dával duchovní cvičení. Jsem mu za mnoho vděčný. Vzpomeňte si na něj prosím v modlitbě.

Mons. Rucki se narodil  8. ledna 1951 v Bukovci u Jablunkova. Po maturitě na českotěšínském gymnáziu v roce 1969 vstoupil do olomouckého kněžského semináře a 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení pro českotěšínskou apoštolskou administraturu. Poté působil jako kaplan nejprve v Havířově-Bludovicích, v letech 1976 až 1977 ve Frýdku a posléze v Třinci. Od roku 1978 byl současně administrátorem excurrendo ve Stříteži. V roce 1984 byl zatčen za organizování nepovolených biblických čtení pro mládež, držen ve vazbě v Ostravě a nakonec odsouzen k šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody za trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi; kromě toho mu byl dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. (Jeho vzpomínky na toto období zmapoval projekt Paměť národa.)

Po propuštění pracoval krátce jako dělník v Jablunkově. V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1. srpna 1989 se stal farářem v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem zlínského děkanátu. Roku 1995 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál Arcibiskupského kněžského semináře až do svého jmenování biskupským vikářem pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi v roce 2005. Dne 12. ledna 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. 

Zemřel v sobotu 12. prosince 2020 v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70 let.

Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

zdroj: fcb Jindřich Peřina + www.doo.cz