Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. 

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům. 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13. 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, 

ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna 

děkujeme za tvé dary, 

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, 

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, 

aby všechno směrovalo k tvé oslavě. 

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.