Z historie

Telnickou farnost tvoří kromě samotné obce Telnice s farním kostelem sv. Jana Křtitele také obec Sokolnice s kaplí Povýšení sv. Kříže v Domově pro seniory Sokolnice, p.o. 


    Farní kostel sv. Jana Křtitele v Telnici
 

O založení kostela a datu jeho zasvěcení sv. Janu Křtiteli se nedochovaly žádné věrohodné zprávy. První nepřímý historický údaj o existenci kostela je z roku 1324, kdy je v Telnici uváděna fara. Pravděpodobné založení kostela koncem 13. století nebo počátkem 14. století potvrzuje románsko-gotická věž a její podoba s věží kostela ve Veverských Knínicích (založen koncem 13. století) nebo věží kostela v Brně – Komíně (založen ve 20. letech 14. století).

Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v roce 1726, kdy byla postavena barokní loď v podobě latinského kříže s půlkruhovým presbytářem. Kostel má tři oltáře. Hlavní oltář sv. Jana Křtitele se svatostánkem je ze třetí čtvrtiny 18. století, postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Kříži a sv. Antonínu Paduánskému. Kolem kostela byl do roku 1793 hřbitov.


Dne 2.12.1805 byla dělostřeleckou palbou vybita všechna okna a byla poškozena klenba kostela. Po nutných opravách byla na památku bitvy u Slavkova zasazena do omítky věže kostela dělová koule.