Výsledky sbírky na úhradu závazků farnosti 16. 4. 2017

V neděli 16.4.2017 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně proběhla ve farním kostele v Telnici i v kapli v Sokolnicích sbírka na úhradu závazků farnosti.

Tato sbírka přinesla celkem 30.621 Kč (Telnice - 18.660 Kč, Sokolnice - 11.961 Kč).

Díky tomu aktuální závazky farnosti činí ke dni 17. 4.2017 122.723 Kč.

Velký a upřimný dík všem dárcům!