Ministrantská olympiáda 2022

Ministrantská olympiáda (v sobotu 5. listopadu 2022) začala jako obvykle v telnickém kostele sv. Jana Křtitele přivítáním jak jednotlivých týmů a sportovců. Poprvé jsme mezi sebe rádi přijali zástupce z Modřic, Žarošic a z Brna od svatého Jakuba, nechyběla tradiční Zelená záplava z PoŠuKova, která obsadila snad třetinu kostela. Následovalo požehnání všem téměř dvěma stovkám účastníků udělené panem děkanem Janem Nekudou. Z kostela pak soutěžící vynesli olympijský oheň ve svých lucernách a dvěma štafetami – na sokolovnu a na orlovnu jej symbolicky přenesli do obou sportovních areálů.

Celkem 24 ministrantské týmy byly rozděleny do tří věkových kategorií. Dopoledne v orlovně obstaral stolní tenis žáků II. stupeň ZŠ a testování ministrantských znalostí, na sokolovně pak totéž zvládli děti prvního stupně základní školy. Hala patřila dopoledne starým pardálům, tedy ministrantům ve věku středoškoláků a vysokoškoláků, kteří se zde utkali ve fotbale a florbalu.

V poledne se pak olympionici sešli u společného stolu, kde jim maminky a babičky připravily bohatý výběr různých vařených, pečených, smažených a všelijak namazaných jídel. To byla dobrota! A ještě zbylo, takže se všechno postupně ještě dojídalo v přísálí sokolovny. Moc děkujeme. O polední požehnání k dobrému obědu se postaral pozořický pan farář Václav Hejč.

Po obědě se zase pokračovalo ve sportování. V sokolovně zůstaly týmy dětí prvního stupně a v hale pak druhého stupně, aby se utkaly ve florbalu a fotbalu, na orlovnu zamířily družstva nejstarších olympioniků za ping pongem.

Všude panoval soutěžní a zdravě emotivní ruch, veselé povzbuzování bezpečně přehlušovalo všechny další zvuky. Na sportovištích se postupně střídali fanoušci z řad místních farníků, ale i z farností, které na olympiádě měly své zastoupení. Potěšilo nás také, kolik duchovních pastýřů přišlo povzbudit své mladé talenty. Celodenní sportovní zápolení dospělo večer do svého finále, blížilo se vyhlášení výsledků. To už se ale nachystala telnická děvčata, aby převedla své krásné taneční vystoupení doplněné veselým hadem, do kterého se rádi zapojili i mnozí další. Děkujeme!

Při vyhlašování výsledků a předávání cen, pohárů a medailí bylo milé sledovat, jak jedni oceňovali druhé. Kolik radosti jsme zažili při oznamování neočekávaných výsledků, všichni byli napjatí až do poslední chvíle. Tradičně největší bodové ocenění získali ti, kteří dobře zvládli testy ministrantských znalostí. Při samotném předávání pohárů si pak na své přišly téměř všechny tradiční zúčastněné farnosti. Ale i ti, kteří si odvezli „jen“ hromadu dobrot bez medailí, vyjadřovali svou radost ze krásného ministrantského setkání, které je vždy velkou příležitostí k navazování kontaktů a vztahů mezi novými kamarády.

Výsledky jednotlivých věkových kategorií uvádíme níže. Poděkování zaslouží velká spousta organizátorů a podporovatelů z řad telnických a sokolnicích farníků, ale dalších dobrých lidí z dalších míst našeho děkanátu či diecéze. Před závěrečnou společnou fotografií pak všem požehnali přítomní kněží v čele s telnickým olympijským kaplanem a místním farářem Oldřichem Chocholáčem. Všem a Bohu především velké díky a těšíme se zase příště!

František Kroutil, jménem všech organizátorů modřického děkanátu

I. stupeň:

1. Slavkov u Brna A
2. Šlapanice A
3. PoŠuKov B
4. Újezd u Brna A
5. PoŠuKov A
6. Telnice A
7. Sv. Jakub A
8. Telnice B


II. stupeň:

1. Újezd u Brna B
2. Šlapanice B
3. Telnice C
4. Sv. Jakub B
5. PoŠuKov C
6. Slavkov u Brna B
7. Osová Bítýška
8. Modřice
9. Telnice-Žarošice


Staří pardálové:

1. Telnice D
2. Tvarožná
3. Šlapanice C
4. Syrovice B
5. PoŠuKov D
6. Sv. Jakub C
7. Slavkov u Brna C

Fotogalerii a reportáž připravujeme...:-)