Výlet dětí a  mládeže do Moravských Budějovic

Prvního apríla roku 2017 se vydali telnické a sokolnické děti a mládežníci na Ministrantský turnaj P. Václava Drboly v Moravských Budějovicích. Krásnému dni přálo nejen krásné počasí, ale i skvělá atmosféra a společenství místních organizátorů se všemi účastníky.
Ministranti se od samého rána porovnávali ve florbalu a fotbale, přičemž byli rozřazeni do tří věkových kategorií. Děvčata zamířila na orlovnu, kde měla možnost vyrobit malé „velikonoční svíce", jež měly mj. mířit do farností, ze kterých autorky díla pocházejí. Dospělý doprovod měl příležitost navštívit novou moderní mateřskou školku Jabula, ze které byli všichni velmi nadšeni...
V poledne se v jedné ze dvou tělocvičen základní školy Havlíčkova podával oběd ve formě dobrých baget, před jídlem se však všichni ještě společně pomodlili. Po obědě už se do hry také zapojila děvčata ve vlastní kategorii. Na všech frontách se bylo na co dívat, a to nejen na krásné sportovní výkony, ale především na pohodu a radost, která ze spousty účastníků čišela. Všichni chtěli jako vždy vyhrát a být první – medaile si nakonec odnesli všichni kromě až na jediný tým (za čtvrté místo v nejstarší kategorii). Putovní pohár se i přes veškerou snahu nepodařilo obhájit klukům ze starší kategorie (druhé místo je také pěkné), naopak jej však získali kluci nejmladší. Vítězství si odnesli také staří pardálové a děvčata z týmu Telnice E, druhá byla mladší děvčata z týmu Telnice D. Gratulujeme!
Po vyhlášení výsledků se účastníci vydali do kaple sv. Anny, kde proběhla společná adorace za hudebního doprovodu muzikantů z Telnice, Sokolnic a Lesonic. Adoraci vedl P. Ladislav Kozubík a s veselou a moudrou pohádkou do programu přispěl P. Pavel Krejčí, který všem na cestu domů na závěr požehnal.
Děkujeme za milou návštěvu a podporu všem kněžím, kteří turnaj navštívili: jemnický děkan Mons. Josef Brychta či velkoújezdský farář P. Martin Grones. Pozdravit své bývalé farníky přišel také P. Karel Doležel. Poděkování patří také panu Aloisi Hrdličkovi, který všechny svým autobusem bezpečně na místo a zpět dopravil a současně se mistrně vypořádal s moravskobudějovickými úzkými uličkami. Moc děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám napekly a namazaly na cestu samé dobroty! Díky tedy všem, kteří se na přípravě krásné aprílové soboty podíleli, a těšíme se třeba zase za rok...
 
Výsledky v „mladší kategorii (1. stupeň ZŠ)
1. Telnice A (Václav Kroutil, Ondřej Zapletal, Jakub Blažek, Petr Gabrhel, Jan Flajšinger, Lukáš Kučera)
2. FC Horácko
3. Jakubov
 
Výsledky ve „starší kategorii" (2. stupeň ZŠ)
1. Moravské Budějovice A
2. Telnice B (Štefan Esterka, František Kroutil, Tomáš Jahoda, Jaroslav Zavadil, Miroslav Zavadil, Miroslav Lengál)
3. Jemča Tým
 
Výsledky v kategorii „staří pardálové" (SŠ/VŠ)
1. Telnice C (Joža Král, Martin Stříbrnský, Dominik Zehnal, Jiří Budík, František Hrazdíra, Kateřina Jahodová, Lucie Jahodová)
2. Moravské Budějovice B
3. Babice
4. Jemnice
 
Výsledky v kategorii „děvčata"
1. Telnice E (Veronika Zapletalová, Karolína Králová, Markéta Kroutilová, Tereza Hrazdírová, Anežka Gabrhelová)
2. Telnice D (Lenka Mutlová, Michaela Zavadilová, Viktorie Hrazdírová, Karolína Gabrhelová, Magdalena Lorincová)
3. Tým sv. Anny
 
František Kroutil