Vyjádření biskupa Pavla k pastorační situaci ve farnosti