Vezmi a čti celou bibli

Biblický program brněnské diecéze

V rámci pastoračního projektu brněnské diecéze Vezmi a čti (www.vezmiacti.cz) byl v neděli 6. října 2013 slavnostně zahájen dvouletý program "Vezmi a čti celou Bibli". 

Zájemci si mohou prakticky vybrat z několika možností, jak Bibli číst:

  1. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek pro příslušný den (podle ČEP - Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona je možné si poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.
    
  2. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je možné nalézt ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:
   a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;
   b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
   Každý si může číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: Český ekumenický překlad - ČEP, Jeruzalémskou Bibli nebo jiné překlady.
    
  3. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je k dispozici Návod na vložení rozpisu čtení do kalenáře MSOutlook

 

Ve společném čtení se můžeme vzájemně podporovat vytrvalostí i modlitbou. Čtením Bible si můžete odnést moudrost a sílu pro každý den.