Velkopáteční křížová cesta

Na Velký pátek se také letos konala tradiční křížová cesta v sokolnickém zámeckém parku. Ke společné modlitbě a rozjímání se sešel početný zástup farníků, kteří se také aktivně zapojili do zpěvu, čtení a střídali se i v nesení kříže mezi jednotlivými zastaveními.

Dík patří všem, kteří tuto křížovou cestu připravili.