Každý z nás je originál

Je mnoho katolíků a každý z nás je originál.
Jeden chodí do kostela kvůli svému oblíbenému knězi. Líbí se mu, jak slaví bohoslužbu, jak káže a jedná s lidmi. Když kněze pan biskup přeloží, odmítá se s touto skutečností smířit.

Jiný třeba zpívá žalm. Najednou nastane čas, kdy hlas už není, co býval a zpěv se stává pro posluchače utrpením.

Ministrant, kterého ostatní, včetně pana faráře, musejí snášet, je člověkem, který se příliš uzavřel do své služby.

Další chodí do kostela kvůli kostelu. Nezajímá ho farář, věřící, zpěváci ... ale tito jsou v jeho milosti jen tehdy, když konají v jeho kostele službu. Hlavně, aby to tu nezavřeli.

Je mnoho katolíků a každý z nás je originál.
Zamění-li člověk živoucího Boha, Otce Ježíše Krista, kterého vzkřísil z mrtvých a Božího Ducha za služebníka, službu či posvátný prostor, pak se náboženství stává mrtvým.

Kristus zůstává kdesi v minulosti, evangelium je nečtenou mrtvou knihou, autorita panováním, misie propagandou, bohoslužba je kouzelnickým zaříkáváním Boha, a křesťanská morálka drezúrou otroků, morálkou předpisů a povinností.

Avšak, žije-li Vzkříšený Kristus je evangelium radostnou zvěstí o lásce. Církev je společenství Božích dětí. Bohoslužba je prožívání nebeského společenství a lidské jednání odráží a zpodobňuje Boží krásu a dobrotu.

Je mnoho katolíků a každý z nás je originál.
Každého z nás Bůh miluje takového, jaký je. Vítá jistě jakýkoliv krok vstříc k němu. Kéž nás setkání se vzkříšeným Kristem povzbudí, abychom pro svou různost a originalitu byli jeden druhému pomocníkem a průvodcem na cestě, nikoliv nepřítelem.

To vám ze srdce přeji

Mgr. Vladimír Langer, farář