Úklid kostela, fary a kaple

Úklid kostela koordinuje paní Kateřina Umlášková, která též zajišťuje jeho otevření po dobu úklidu.
Úklid fary koordinuje paní Pavla Chovancová.

Aktuální rozpis služeb

Kateřina Umlášková    tel. +420 728 225 216   email: katerina.umlaskova@telnice.cz

Pavla Chovancová    tel. +420 774 513 735   email: chovancovi1@seznam.cz