Základní údaje o brněnské diecézi

Aktualizováno v říjnu 2016.

Diecéze založena 5.12.1777
Rozloha diecéze 10 597 km2
Počet obyvatel celkem (dle sčítání z března 2011) 1 387 000
z toho katolíků 500 000
Počet děkanství 20
Počet farností celkem 450
obsazených knězem 203
spravovaných z jiné farnosti 247
Počet biskupů 3
Počet kněží diecézních 254
řeholních 90
Počet jáhnů stálých jáhnů 44
Počet bohoslovců celkem 20
přípravný ročník 3
1. ročník 1
2. ročník 4
3. ročník 3
4. ročník 2
5. ročník 4
přerušení studia 3