Telnické hody 2018 v obrazech

Poslední červnový víkend patřil tradičním Telnickým hodům. Nedělní hodové mše svaté se zúčastnili také stárci, které čekal v průběhu neděle ještě průvod obcí a také program na sokolovně. V pondělí pak hodové veselí pokračovalo Ženáčskými hody v Růžové ulici.