Církevní sňatek

Máte-li zájem o církevní sňatek, kontaktujte pana faráře - kontakt zde.

Za všechny manžele, kteří vstoupili do manželství v naší farnosti, se společně modlíme při bohoslužbě na svátek Svaté rodiny - 30. prosince.