Sobotní modlitební společenství

Každou první sobotu v měsíci se v telnickém kostele scházíme ke společné modlitbě růžence. Tuto aktivitu organizačně zajišťuje paní Anna Králová.

Anna Králová    tel. +420 602 424 611    email: anicka@studiovia.cz