Slavnost Těla a Krve Páně

Letošní Slavnost Těla a Krve Páně ("Boží Tělo") jsme v naší farnosti společně prožili v neděli 3. června 2018 při mši svaté na nádvoří kostela, po které následoval průvod ke kapličce před vstupem. Následovalo požehnání a za zpěvu s doprovodem dechové kapely Telničanka, která doprovázela také celou bohoslužbu, jsme se přesunuli do kostela k závěrečnému požehnání.

Velké poděkování patří všem, kteří tuto krásnou slavnost pomohli připravit.