Setkání varhaníků 18.9.2018

 • Plán služeb na další období
 • Informace o hraní na pohřbech
 • Žalmy vždy nacvičit předem, jinak zvolit nápěv chorální
 • Nechávat prostor pro nádechy v písních
 • Jakoukoliv plánovanou zvláštnost při bohoslužbách hlásit knězi
 • Zkrátit předehry a různé mezihry
 • Pokud možno hrát aleluja před evangeliem /mimo postní dobu/
 • Zcela zrušit zbytečně dohrávané konce po skončení zpěvu v písních
 • Vždy se domluvit před bohoslužbou s knězem
 • V průběhu liturgického roku střídat různá ordinária
 • V průběhu hraní písní poslouchat lidi a adekvátně reagovat
 • O nedělích zpívat Otče náš - návrh
 • Nefunkční monitor v kapli – objednat opravu
 • Nutno objednat opravu pedálu varhan v kostele
 • Dotazy