Setkání se svatým Mikulášem

V ten správný den jako každý rok, v podvečer jako každý rok, za slavnostního zvuku varhan a v doprovodu bělostných andělů, nejdříve do sokolnické kaple, později i do telnického kostela - majestátně vstoupil svatý Mikuláš.

O jeho životě jsme už slyšeli, známe dobré skutky štědrého biskupa ochránce nespravedlivě odsouzených ze čtvrtého století. A jak nám všem svatý Mikuláš připomněl, můžeme a máme být štědří i my všichni k sobě navzájem.

Více než stovka dětí odcházela obdarovaná sladkými dobrotami, my ostatní jsme byli potěšeni vlídným slovem. Tak ať každý den potkáváme spíše Mikuláše a anděly, než rohaté čerty...

Hana Kroutilová, jménem telnických a sokolnicích organizátorů