Setkání rodičů prvokomunikantů - úterý 5. 2. 2019

V úterý 5. února 2019 proběhlo na faře setkání rodičů všech dětí, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání. Po úvodní modlitbě se přítomní rodiče postupně vyjádřili k tomu, proč chtějí, aby jejich děti přijaly tuto svátost.

Na základě společné diskuze bylo dohodnuto, jakým způsobem bude probíhat příprava dětí k prvnímu svatému přijímání a zapojení rodičů k jejich doprovázení v této přípravě.

Příprava a společné akce se uskuteční v následujících termínech, vždy úterky od 17.00 do 17.45 hod. Po přípravě následuje mše svatá.

Termíny setkání, společných akcí:

5. března – tablo (měly by si ho vytvořit děti za dopomoci rodičů)

22. března – společná křížová cesta dětí a rodičů

26. března – katecheze (témata katechezí budou ještě upřesněna)

16. dubna – katecheze

14. května – katecheze Svátost smíření (Hanka Kroutilová)

19. května – společný výlet

21. května – společná svátost smíření pro děti, rodiče, kmotry. Mše svatá, společná večeře.

26. května – 1. svaté přijímání (po mši svaté farní kavárna, pozvání pro celou farnost)

Při každé mši svaté přímluvy za děti – číst budou děti a rodiče (v kostele i v kapli)