Děti a mládež z několika farností se setkali v Telnici

V sobotu 26. listopadu 2016 hostila Telnice Setkání dětí a mládeže z farností Telnice, Prace, Babice a Jakubov. Děti školního věku a mládež v počtu asi padesáti se nejdříve setkala ve sportovní hale, kde je přivítal telnický farář Vladimír Langer a babický farář Ladislav Kozubík. Všichni účastníci se rozdělili do šesti týmů a to napříč všemi farnostmi, věkem a pohlavím. Ze všeho nejdřív se barevné týmy utkaly ve florbalu a fotbalu, přičemž se posilovaly chutnými koláči a dobrotami, které jim napekly maminky a babičky, v poledne si užily teplého oběda v restauraci HD Pub. 
Po obědě účastníci setkání vyrazili do farního kostela, kde se společně věnovali modlitbě růžence a také zpěvu za skvělého doprovodu kapely Joži Krále a děvčat Katky a Lucky Jahodových. Odpoledení program pokračoval v Orlovně, kde už na všechny čekala Anička Filipcová, která si připravila malou divadelní dílnu a spoustu zábavných her a soutěží. 
Zábavy si všichni užili dosyta, a tak možná ani nebylo tentokrát tolik důležité, že si celkové vítězství odnesli červení, druzí byli zelení a třetí oranžoví... 
Vyhráli totiž všichni, kteří dorazili a užili si s ostatními nádherný den, který byl, jak zvala pozvánka, plný fotbalu, florbalu, kamarádů, modlitby a zábavy. Po celou dobu panovala mezi všemi kamarádská a pohodová atmosféra, téměř se nadalo rozeznat, kdo odkud pochází... Pěkné vystoupení si pro všechny připravila děvčata z dětské scholy, která tradičně roztleskávala sportovní halu.
Velké poděkování a pochvala patří všem mládežníkům, kteří se velkou měrou podíleli na programu této akce a svým pohodovým přístupem přispěli ke zdaru této krásné akce. 
Děkujeme také oběma kněžím za podporu, maminkám a babičkám za báječné dobroty a všem dalším neviditelným, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli. Díky také babickým a jakubovským za milou návštěvu...