Setkání kněží v Telnici

Úterní dopoledne 15. listopadu 2016 patřilo na faře v Telnici setkání kněží, kteří byli vysvěceni před dvěma a třemi lety. Hlavním cílem setkání bylo seznámit mladé kněze se správnou metodikou a způsobem vedení agendy spojené se správou a řízením farnosti.  

Společný program byl zahájen krátkou adorací v telnickém kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí a modlitbou breviáře. Na faře pak setkání pokračovalo přednáškou P. Vladimíra Langera na téma "Kancelář a farní archív", jejíž součástí byla kromě teoretické části i praktická ukázka vedení agendy v naší farnosti.

Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře, ke které nepochybně přispěly i tradičně výborné koláčky, a kněžím, kterých se sešlo celkem dvanáct, se v Telnici moc líbilo...