Sdělení ČBK k uvolňování protiepidemických opatření

Na 132. plenárním zasedání České biskupské konference, které se konalo ve dnech 6. až 7. července 2020 na Velehradě, vydali čeští a moravští biskupové následující prohlášení:

Sestry a bratři, vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.

K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.

Čeští a moravští biskupové