Schola

Telnická schola působí ve farnosti již více než 25 let. Doprovází liturgii v Telnici několikrát v průběhu roku, zejména o významných svátcích a různých příležitostech v rámci církevního roku (Vánoce, Velikonoce, různé slavnosti, 1. sv. přijímání, biřmování, křty apod.). Několikrát ročně hostuje také v jiných farnostech nebo příležitostně vystupuje s koncertním programem. Převážnou část repertoáru tvoří současné rytmické písně českých i zahraničních autorů, ale také některé klasické skladby, spirituály atd. Vedoucím scholy je pan Pavel Král. Zkoušky probíhají na faře v Telnici vždy v pondělí od 19,30 do 21,45 hod.

Členy telnické scholy v současnosti jsou:

 • Veronika Slezáková
 • Kateřina Umlášková
 • Eva Hrazdírová
 • Anna Králová
 • Kateřina Jahodová
 • Lucie Jahodová
 • Jaroslava Novotňáková
 • Ilona Umlášková
 • Pavla Umlášková
 • Hana Synáčková
 • Simona Výletová
 • Pavla Zapletalová
 • Veronika Zapletalová
 • Anna Hrazdírová
 • Fanda Hrazdíra
 • Jiří Král
 • Jan Vybíral
 • Josef Král
 • Petr Šanda
 • Pavel Král


 Velmi rádi přivítáme ve svých řadách zpěvačky, zpěváky i muzikanty,
které naše produkce oslovuje a chtěli by se aktivně do této služby zapojit. :-)
 

Harmonogram aktivit

 • pondělí 13.05.2019 - 19.30 - zkouška
 • pondělí 20.05.2019 - 19.30 - zkouška
 • neděle 26.05.2019 - 9.00 - Telnice (1.sv. přijímání) - zkouška 7.30 / nástroje 7.00
 • pondělí 27.05.2019 - 19.30 - zkouška
 • sobota 01.06.2019 - 12.00 - Újezd (svatba) - zkouška 10.30 / nástroje 10.00
 • pondělí 03.06.2019 - 19.30 - zkouška
 • sobota 08.06.2019 - 11.30 - Telnice (svatba) - zkouška 10.00 / nástroje 9.30

Vstup do interní komunikace