Schola

Telnická schola působí ve farnosti již více než 25 let. Doprovází liturgii v Telnici několikrát v průběhu roku, zejména o významných svátcích a různých příležitostech v rámci církevního roku (Vánoce, Velikonoce, různé slavnosti, 1. sv. přijímání, biřmování, svatby, křty apod.). Několikrát ročně hostuje také v jiných farnostech nebo příležitostně vystupuje s koncertním programem. Převážnou část repertoáru tvoří současné rytmické písně českých i zahraničních autorů, ale také některé klasické skladby, spirituály atd. Vedoucím scholy je pan Pavel Král. Zkoušky probíhají na faře v Telnici vždy v pondělí od 19.00 do 21.30 hod.

Členy telnické scholy v současnosti jsou:

 • Veronika Slezáková
 • Kateřina Umlášková
 • Eva Hrazdírová
 • Anna Králová
 • Kateřina Jahodová
 • Lucie Jahodová
 • Jaroslava Novotňáková
 • Hana Synáčková
 • Pavla Zapletalová
 • Veronika Zapletalová
 • Terezie Šidlová 
 • Barbora Piknová
 • Dorota Vybíralová
 • Fanda Hrazdíra
 • Jan Vybíral
 • Vojtěch Král
 • Josef Král
 • Petr Šanda
 • Pavel Král


 Velmi rádi přivítáme ve svých řadách zpěvačky, zpěváky i muzikanty,
které naše produkce oslovuje a chtěli by se aktivně do této služby zapojit. :-)
 

Harmonogram aktivit

 • 25.12.2023 - 09.00 - Telnice
 • 31.12.2023 - 10.30 - Prace
 • 07.01.2024 - 09.00 - Měnín

Pavel Král    tel. +420 603 187 978    email: pavel@studiovia.cz