Sbírka na úhradu závazků farnosti

V neděli 16.4.2017 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně se ve farním kostele v Telnici i v kapli v Sokolnicích uskuteční sbírka na úhradu závazků farnosti.

Aktuální závazky farnosti činí ke dni 23.3.2017 153.344 Kč.

Velký a upřimný dík všem dárcům!