Reportáž - Žehnání zvoničky Panny Marie Přímluvkyně

Krásné úterní ráno 13. července 2021 se desítky místních a pozořických farníků sešly Na Lopatě u dřevěné zvoničky P. Marie Přímluvkyně. Ta se sice nachází na již újezdském pozemku manželů Jana a Miroslavy Rožnovských, avšak všichni místní ji považují za telnickou. Je také tak umístěna: svou tváří, sepjatýma rukama a slzami víry, naděje a lásky směrem k Telnici.

Autorem z dubu vyřezávané zvoničky je sochař Jan Švadlenka z Mukařova (https://artgallery-svadlenka.estranky.cz/). V průběhu obřadu žehnání připomněl otec Oldřich především lokalitu, ve které se socha nachází – je to místo piety bitvy tří císařů, kde odpočívají vojáci zúčastněných armád. Samotnému žehnání byl přítomen také otec Pavel Lacina z Pozořic a zástupci obce Telnice a Pozořic. Po slavnostním obřadu následovalo přátelské setkání s účastníky a drobné občerstvení.

Za spolupráci i pohoštění děkujeme rodině Rožnovských, obci Telnice a všem dalším, kteří se jakkoliv zapojili do přípravy této slavnosti.

Kéž se P. Maria přimlouvá za rodiny naši farnosti a žehná naší budoucnosti.