Reportáž - Žehnání kříže na ul. Palackého

Žehnání kříže Palackého 2021.jpgV neděli 13. června 2021 se po skončení mše svaté vydal průvod na cestu k nově zrekonstruovanému kříži na ulici Palackého. Společně jsme se modlili nejen za donátory, za jejichž přispění byl v roce 1910 původní kříž postaven, ale i za všechny, kteří se zasloužili o jeho současnou zrekonstruovanou podobu a také za ty, kteří kolem tohoto kříže budou procházet nebo projíždět. P. Oldřich požehnal opravený kříž a po požehnání všem přítomným jsme se rozešli k nedělnímu obědu.

Velký dík patří všem, kteří se na tomto zdařilém a požehnaném díle podíleli.