Výstava betlémů

22. prosince 2019 uspořádal spolek Sokolnický dům výstavu betlémů v místní základní škole. Tentokrát se jednalo o vystavné betlémy Františka Ondráčka z Šaratic a Jiřího Husáka z Moutnic. Oba pánové nám zapůjčili množství betlémů z překližky a podobných materiálů.

Při této výstavě byl ale hlavním vystavovaným exponátem pohyblivý betlém Zbyňka Valíčka z Šitbořic, který byl opravdu nejzajímavější. Betlém vyřezával autor od roku 2004 a postupně mnohé z postaviček rozpohyboval důmyslným systémem řemenových převodů, vaček, zdvhátek a dalších mechanismů. Dílo obsahuje 40 pohyblivých postaviček, pohyb zajišťují 4 motorky ze stěračů osobních aut, 47 kuličkových ložisek, 11 klínových řemenů, 2 transformátory převádějící napětí z 230 V na 12 V.

Z Šitbořic bylo možno také shlédnout vyřezávaný betlém Jana Benýška, perníkový betlém Marie Halasové a perníkový betlém který vyrobily děti ze 4. třídy základní třídy v Šitbořicích.

Ve středu obce se zatím odehrával tradiční Živý betlém, který uspořádali místní sokolové za pěkného hudebního doprovodu. Mnoho lidí z obce se tak sešlo před vánočními svátky na návsi i v místní škole. Velký dík patří řediteli základní školy, který umožnil uspořádat výstavu v prostorách školy.