Výlet na Ministrantský den v Olomouci

V sobotu 30. dubna 2022 ráno jsme všichni pod vedením jáhna Jendy Huska vyjeli z Telnice a Sokolnic do Brna na hlavní nádraží. Tam se k nám připojili ministranti z kostela sv. Jakuba. Když náš vlak dojel do Olomouce, vydali jsme se do semináře, kde se měl uskutečnit náš program.

Byli jsme rozděleni do dvou kategorií a to 12-14 let a 15+. Všichni jsme dostali pásky na ruku s telefonním číslem nám přiděleného vedoucího, který se o nás po celý den staral. Starší skupiny se odebrali na přednášku vojenského kaplana Petra Fialy, rozjímání o tom, proč jsme začali ministrovat, a přednášku bohoslovce Josefa Kvapíka na téma: Proč mají ateisté pravdu? Box, střelba ze vzduchovky, lezení po bednách s jištěním a další takové aktivity si zase mohli vyzkoušet mladší ministranti. Věřím, že si to všichni užili.

Součástí programu byla i společná mše s brněnským biskupem Vojtěchem. A nemohl chybět ani oběd, na kterém si jistě pochutnali i ti vybíravější z nás. Když jsme odpoledne odjížděli, měli jsme všichni dobrou náladu a nikdo z nás nelitoval toho, že tam jel, ba právě naopak. Příště určitě pojedeme znovu a já doufám, že ještě ve větším počtu.

Václav Kroutil
za všechny účastníky