Výlet ministrantů na Petrov

Na Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 vyrazili ministranti na tradiční výlet na Petrov, vlakem do Brna a pak hezky pěšky do kopečka. Cestou vždycky potkáváme luxusní sportovní vozidlo zaparkované na obvyklém místě u Kapucínů – i když proběhla dvouletá pauza našich výletů, opět jsme nebyli zklamáni: tentokrát to byl černý sporťák značky McLaren. Zpátky by se s ním kdekterý z nás rád svezl domů…

V katedrále sv. Petra a Pavla jsme se zúčastnili slavné mše svaté Missa Chrismatis při níž jsme sloužili spolu s desítkami dalších ministrantů naší diecéze. Po ní si splnili naše předsevzetí, že si plácneme pro radost s některým z našich biskupů. Velmi vstřícný a ochotný byl opět otec biskup Pavel Konzbul, který nám svým veselým přístupem udělal velkou radost, i náš pan farář si to přátelské plácnutí nenechal ujít, památkou nám jsou krásné a veselé fotografie.

Cestou zpět jsme spolu tradičně poobědvali v jedné velmi oblíbené restauraci a vydali si na cestu domů. Protože nám přálo počasí, ještě jsme si užili přátelského fotbalového mače. Zažili jsme pohodový výlet a moc děkujeme za doprovod a podporu panu faráři Oldřichu Chocholáčovi a našemu jáhnovi Jendovi Huskovi.

František Kroutil, za všechny zúčastněné ministranty