Velkopáteční křížová cesta v parku

Po delší nedobrovolné covidové přestávce se na Velký pátek15. dubna 2022 v 9.00 hod. konala v parku v Sokolnicích opět tradiční křížová cesta. Ke společné modlitbě se sešlo asi 120 účastníků nejen z naší farnosti a zastoupeny byly všechny věkové kategorie. Mnozí se pak aktivně zapojili nejen do čtení zamyšlení při jednotlivých zastaveních, ale také do nesení kříže, se kterým jsme po okruhu v parku putovali.

Toto společné modlitební setkání je vždy velkou příležitostí k posílení prožívání tajemství Velikonoc. Bohu díky za to, že jsme se mohli společně setkat právě na Velký pátek.