Reportáž - Táborák na ukončení šk.roku

V úterý 27. června 2023 jsme se spolu s dětmi rozloučili se školním rokem. Přesněji: celý školní rok jsme spolu v úterky prožívali mše svaté zaměřené pro děti. Při nich se průběžně střídalo šest katechetů, kteří si připravovali svá povídání, hry, někdy i krátké divadelní scénky na různá zajímavá témata. Děti také zpívaly a někdy i při tom i tancovaly. V průběhu školního roku se pak také některé účastnily vyučování náboženství, přípravy na první svaté přijímání, ale také pravidelných ministrantských schůzek a tanečního a pěveckého kroužku.

S tím vším jsme se s končícím školním rokem rozloučili stylově u táboráku, kde zpívalo a hrálo (děkujeme kapele Dva a půl švagra). A děti si mohly na kostelním nádvoří nejen opékat špekáčky u ohně, ale i hrát různé běhavé hry a prostě si užívat blížících se prázdnin.