Slavnost Božího Těla v naší farnosti

V neděli 18.6.2017 jsme v naší farnosti prožili Slavnost Božího Těla. Po na mši svaté, kterou jsme slavili v sokolnickém parku, následoval průvod s Nejsvětější Svátostí k jednotlivým připraveným oltářům.

Velký dík patří všem, kteří k důstojnému průběhu slavnosti přispěli.