Setkání se svatým Mikulášem

V pátek 6. prosince připravila mládež z telnické farnosti milé setkání se svatým Mikulášem, které se uskutečnilo právě v den svátku tohoto světce v kostele sv. Jana Křtitele. Se svatým Mikulášem se přišlo pozdravit téměř 90 dětí. Setkání začalo krátkou scénkou v podání našich mladých organizátorů, kteří museli vyřešit problém se zatoulanými balíčky. Nakonec se za vydatné pomoci celého andělského sboru podařilo balíčky najít a tak svatý Mikuláš mohl obdarovat všechny přítomné děti.

Mikuláš byl člověkem s milosrdným srdcem, měl hlubokou víru v Krista a za tuto víru se nebál bojovat ani ve zlých časech.

Pavla Chovancová