Setkání se sv. Mikulášem

V úterý 5. prosince, v předvečer svátku svatého Mikuláše, zavítalo do telnického kostela 85 dětí ke společné oslavě svátku tohoto známého a velmi oblíbeného světce.

Před příchodem milého dobrodince se děti zaposlouchaly do legendy, ve které biskup Mikuláš, společně s obyvateli města Myra, zachránil od hladu obyvatele města na druhém břehu. Děti se aktivně zapojily do sestavování celého příběhu a s napětím očekávaly, kdy Mikuláš vstoupí do našeho kostela.

Když se na konci příběhu objevil na zemi pytel se vzkazem, bylo dětem jasné, že Mikuláš už je za dveřmi. Za zvuku varhan prošel Mikuláš s družinou andělů středem kostela a dětem zajiskřila očka. Mikuláš nikoho nezklamal, všem dětem přinesl sladkou nadílku. Vyzval děti, ale i dospělé k tomu, aby kolem sebe rozdávaly úsměv. Úsměv, který nás nic nestojí, ale udělá mnoho… Poděkoval všem dětem, které se společně s rodiči zapojily do projektu Krabice od bot a přinesly dárky pro děti, na které o Vánocích nikdo nemyslí. Na rozloučenou s Mikulášem jsme si zazpívali písničku „Miku, miku, Mikuláš, dárců šampión, rozdávat se měl kuráž, chceme být jak on.“

Dozněla písnička, rozezněly se varhany, cinkaly zvonky a Mikuláš s anděly odešel s příslibem, že se příští rok zase můžeme těšit na jeho návštěvu.