Previous Next

První svaté přijímání 2019

Při slavnostní mši svaté v neděli 26. května 2019 přistoupilo 8 dětí z naší farnosti k „prvnímu svatému přijímání“. Z Telnice Julie Gargulová, Eliška Chovancová, Petr Gabrhel a Lukáš Kučera. Ze Sokolnic Beáta Skalníková, Anna Baláková, Stanislav Beran a Benedikt Tesařík. Na tuto chvíli se děti připravovaly účastí na mších svatých a v hodinách náboženství pod vedením pana faráře P. Vladimíra Langera.

Před přijetím této svátosti se děti společně s jejich rodiči scházely na katechezích, v postní době se modlily při křížové cestě a 19. května vyrazily na společný výlet do Slavkova u Brna. Všechna setkání směřovala k tomu, aby se děti uměly radovat z toho, že je Bůh miluje a čeká na ně s otevřenou náručí.