Přivítání otce Oldřicha ve farnosti

Neděle 4. srpna 2019 se nesla ve znamení přivítání nového duchovního správce naší farnosti. Svou první mši svatou v Sokolnicích, Telnici a Praci sloužil P. Oldřich Chocholáč a byl v telnickém, prateckém kostele a sokolnické kapli slavnostně přivítán. Při této příležitosti byla otci Oldřichovi předána "olympijská" kytice, vyzdobená ve tvaru olympijské pochodně. Ta má symbolizovat požehnání Ducha svatého, které farníci vyprošují jak novému panu faráři, tak i celé farnosti. Oheň je také symbolem lásky a právě si všichni jistě přejeme, aby působení otce Oldřicha provázela všemi třemi vesnicemi skutečná křesťanská láska...
Všichni farníci ze všech tří obcí byli panem farářem srdečně pozváni na odpolední přátelské setkání na nádvoří farního kostela sv. Jana Křtitele v Telnici. Na 160 příjemně naladěných farníků se tak seznámilo při neformální příležitosti se svým novým duchovním správcem a vyslechlo si spousty zajímavých informací o jeho životě, vzdělání, rodině či plánech do budoucna. Co na sebe neprozradil otec Oldřich sám, snažily doplnit ještě položené otázky z pléna, na které měl pan farář mnohdy vtipné a veselé odpovědi.
O šesté večerní se všichni za zvuku zvonů pomodlili společnou večerní modlitbu Anděl Páně. Příjemnou atmosféru doplňovala svým tradičně skvělým zvukem cimbálová muzika Donava, košt dobrého vína nabídlo vinařství Rozařín Richarda Janouška. Nechybělo ani dobré občerstvení jak z vlastních zdrojů, tak i z rukou mistrů grilu.
Děkujeme všem za pomoc s organizací tohoto milého setkání a otci Oldřichovi vyprošujeme požehnání Ducha svatého do jeho služby a těšíme se na spolupráci s ním.