Postní přednáška Doc. Petra Marečka "Jan Křtitel"

Na úvod postní doby v neděli 10. března 2019 odpoledne přivítal zaplněný sál telnické fary pedagoga olomoucké teologické fakulty a faráře z nedalekého Podolí Doc. Dr. Petra Marečka, PhD. Otec Petr pětatřiceti farníkům z Telnice, Sokolnic, Práce, Újezdu u Brna či Měnína představil odkaz patrona telnického kostela sv. Jana Křtitele a významnou novozákonní roli tohoto Kristova předchůdce. Účastníci setkání se mohli seznámit nejen s reáliemi Janova života, ale i některými podstatnými historickými souvislosti doby v počátcích našeho letopočtu. Díky skvěle připravenému přednášejícímu utekla tříhodinová přednáška doslova jako voda. Na závěr si otec Petr vyslechl velký potlesk všech posluchačů a přání, aby zase někdy naši farnost se s nějakým zajímavým tématem navštívil.

František Kroutil