Zájezd Chuchelná - Kalvárie Zebrzydowska - Krakow

V sobotu 21. 9. 2019 proběhl poutní zájezd do Polska. Ráno, ještě než jsme opustili naši republiku jsme slavili mši svatou v moderním kostele Povýšení svatého Kříže v Chuchelné.

V Polsku jsme navštívili poutní místo Kalvárii Zebrzydowskou. Po prohlídce kostela jsme prošli neobvyklou křížovou cestu, která k němu vede. Skládá se z kaplí i menších kostelů a je památkou Unesco.

V Krakowě jsme obdivovali nově postavené Centrum Jana Pavla II. Jeho hlavní část tvoří kostel, zdobený mozaikami a kaple s relikviemi Jana Pavla II. a dalších světců. K centru patří i věž, ze které je pěkný výhled na Krakow.

Eva Stehlíková