Ministrantský tábor Borek 2020

Letošní ministrantský tábor se uskutečnil v nádherném přírodním areálu osady Borek u vesnice Budislav (okr. Svitavy). Všude kolem nás se rozkládala parádní louka a za ní se tyčil majestátní les, uprostřed této scenérie pak naše zahrada s chatou, která se pro 18 ministrantů stala na týden (26.7.-2.8. 2020) bezvadným zázemím.

Všechna denní témata se dotýkala přírody. Kluci se dozvěděli spoustu zajímavostí především o hmyzu a hmyzím životě, a to i multimediální formou. Přišla mezi nás také lesní pedagožka Terka Nechvílová, která ve dvou hodinách a zábavným způsobem přiblížila lesní život, ale i práci jednotlivých lesnických profesí - hospodaření v lese vyžaduje jistě spoustu dřiny a úsilí, ale i lásku k přírodě.

V přírodě jsme prakticky strávili většinu svého programu. Les nám poskytl spoustu prostoru pro naše bojové, ale i tvořivé hry. Stihli jsme navštívit a prozkoumat majestátní Toulovcovy maštale i se na vlastní kůži na stezce odvahy seznámit s pověstí o pokladu (údajně) loupeživého rytíře Toulovce. Sice jsme sem přijeli za deště, ale jinak nám počasí až neskutečně přálo, všude se rozléhal blažený klid, který byl chvílemi doprovázen šuměním stromů… Tuto idylku nám nepokazila ani poctivá bouřka, kterou jsme zachytili na cestě z kostela v Širokém dole, kdy se naše auta doslova zmítala v prudkém větru a kličkovala mezi padajícími větvemi v projížděných alejích. Na chatě tak došlo i na výpadky proudu, i ten přináší svoje táborové kouzlo…

V Širokém dole jsme rozmnožili účastníky mše svaté, kterou sloužil otec Ladislav Kozubík, bývalý telnický i babický pan farář. Snad jsme svým zpěvem s kytarou Petra Gabrhela přispěli ke krásné bohoslužbě. S otcem Ladislavem jsme také navštívili krásnou ekumenický kostel Boží lásky v Budislavi, který byl vystavěn do skalního pískovcového masivu a vysvěcen teprve v roce 2004.

Nechybělo ani tradiční sportování v podobě fotbalu, baseballu, ping-pongu, stolního fotbálku, běžeckých, silových a dalších disciplín, ale i střelby z luku a praku, který si kluci sami vyrobili. Za odměnu si kluci mohli také zajezdit i na dětské čtyřkolce, tradiční radost a osvěžení přinesla hra Atentát, ale i novinka v podobě Vodní elektrárny. Skvěle se vydařil také výlet do Litomyšle, kde jsme absolvovali vlastní turnaj v minigolfu, přičemž s námi na „greenech“ trénovali mistři České republiky i světa – spoustu triků si tak kluci mohli od odborníků odkoukat. V Litomyšli nás potěšil svou návštěvou také otec Oldřich Chocholáč, které se do našeho malého mistrovství také zapojil.

Pohodu letošního tábora přinesly i obnovené odpolední siesty, které někteří trávili odpočinkem, jiní aktivně – rozlehlá zahrada nabízela neomezené možnosti. Dlouho budou asi kluci vzpomínat na poctivé rozcvičky, které nezřídka zavedli čerstvě probuzené kluky do krásně vyčištěného lesa plného borůvek a hub.

Stihli jsme založit několik táboráků a popřát dvěma našim oslavencům. Kluci si užili spoustu dalších her a soutěží, týmových divadelních představení či denních výzev. Celý tábor jsme pak zakončili v Sebranicích na mši svaté a obědem se salesiány – moc děkujeme!

V rámci současné hygienické situace jsme se snažili na doporučení vyhýbat větším hromadným akcím, ale třeba i koupališti, byť bylo pro nás letos dostupné zdarma (děkujeme sebranickým).

A tak nám skončil 13. díl našich ministrantských táborů. Tentokrát se o něj postaral František Kroutil ml., za což mu patří velký dík a obdiv. Za pomoci asistentů Petra Gabrhela, Kuby Trávníka, Pavla Zapletala a Jirky Budíka jsme vše hladce zvládli a věříme, že se všem klukům náš přírodní tábor líbil. A snad jim i chutnalo, když vařil autor tohoto článku za vydatné pomoci Markéty Kroutilové, která si vystřihla i svůj táborový dort pro jednoho z oslavenců… Velké díky také oběma našim kněžím, zvláště pak otci Ladislavovi a Oldřichovi za podporu na místě samém i v blízkém okolí.

František Kroutil st.