Reportáž - Hodová mše svatá v Telnici

Telnické hody vyvrcholily v neděli 20. června 2021 slavnou mší svatou na kostelním nádvoří, kterou sloužil telnický farář P. Oldřich Chocholáč.

Hlavní stárci Michal Sobotka a Silvie Hrozková přivedli v průvodu krojovanou chasu různého věku, nechyběli ani zástupci ženáčů a spousty malých dětí. Slavili jsme tedy svátek patrona našeho kostela, resp. slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V promluvě pana faráře mj. zazněla i zajímavá paralela s tím, že právě narození Kristova předchůdce slavíme přesně půl roku před Vánocemi.

Teploty vzduchu v prosvětleném dopoledni pomalu stoupaly, každý hledal kousek stínu především z mohutného „vánočního“ smrku. Telnická farnost pro tuto příležitost zajistila krojovaným láhve s pitnou vodou.

Pro nepřítomné farníky a širokou veřejnost pak byla mše svatá také přenášena přes internetový kanál YouTube, jejíž záznam si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=w91usmg3rjU