Farní pouť do Tuřan

Neděle o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna 2021) se v naší farnosti nesla ve znamení tradiční pouti do Tuřan – k „Panně Marii v trní“ (kostel Zvěstování Panny Marie). Do tohoto brněnského poutního chrámu vyrazili poutníci různými způsoby: nejčastěji vlastním autem, ale také linkovým autobusem a na kole. Možná šel i někdo pěšky… Mši svatou pro naše farníky sloužil o deváté hodině dopolední telnický farář Oldřich Chocholáč, který při mši svaté mimo jiné požehnal byliny a květiny, kterými byl tuřanský chrám krásně vyzdoben.

Děkujeme všem přítomným farníkům za společné prožité této pouti.