Reportáž - Farní odpoledne

Odpoledne o svatodušní neděli 28. května 2023 se telničtí, sokolničtí a někteří prateční farníci setkali na kostelním nádvoří při farním odpoledni. Přivítal je otec Oldřich Chocholáč, který v kostele povyprávěl o pouti do Mexika, kterou na jaře spolu se sousední újezdskou farností absolvoval. Na jeho poutavé vyprávění navázala volná zábava, při které nechybělo besedování mezi lidmi a příjemná atmosféra, kterou doladilo vynikající počasí. Připraveno bylo chutné občerstvení především z vlastních zásob účastníků setkání. Děti i také přišly na své při veselém a hravém programu, který pro ně připravili mladí farníci. Tradiční folklorní tečku pak přinesla cimbálová muzika Donava, se kterou si mnozí rádi zazpívali svoje oblíbené lidové písničky, nezřídka i na vlastní přání.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou a uskutečněním tohoto milého setkání.