Reportáž z farního odpoledne 22.5.2022

Neděle 22. května 2022 přinesla krásné počasí, a tak se mohlo v příjemném prostředí kostelního nádvoří uskutečnit Farní odpoledne. Naprosto nádherný úvod celého programu obstarala ukrajinská dívka Katerina Potapenko, která zahrála na banduru. Mistrovským způsobem rozezněla 56 strun tohoto tradičního ukrajinského hudebního nástroje a potěšila tak zaplněný kostel sv. Jana Křtitele. Zasloužila si dlouhý potlesk a svou hudbou přinesla mnohým pohlazení po duši. Navíc se s přítomnými podělila o svůj životní příběh a sdělila, že následující den odjíždí domů do Černigova (Černihivu). O tomto krásném městě pak krátce pohovořila i její maminka Oksana, která spolu se svou rodinou žije na telnické orlovně. Všechny pozvala do svého města na návštěvu. Na závěr tohoto bloku programu se všichni společně pomodlili za Ukrajinu i další život Kateriny. Za pomoc s překladem do/z ukrajinštiny srdečně děkujeme paní Marii Beshota a Haně Kroutilové.

Po koncertu v kostele pozval pan farář  přítomné na kostelní nádvoří, kde již bylo pro všechny připraveno chutné občerstvení. Pro dobrou náladu zazpívaly mladí zpěváci hudební školy Yamaha, která pod vedením Boženy Küfhaberové pravidelně cvičí na telnické faře. O páté hodině pak dorazila cimbálová muzika Donava, která odehrála tři hodiny plné lidových písní, které si s nimi mnozí rádi zazpívali i zatančili.

Děkujeme všem z Telnice, Sokolnic, Prace, Újezda u Brna a dalších míst v našem okolí, kteří s námi vytvořili milé společenství. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na uskutečnění celé této pohodové akce, stejně tak i těm, kteří ji jakýmkoliv způsobem podpořili (vinařství Richarda Janouška ze Sokolnic, Restauraci U Seňora, Řeznictví Hanuška z Blučiny, Obci Telnice a ZŠ a MŠ Telnice, Mysliveckému spolku Telnice a spoustě ochotných farníků).