Farní dívčí tábor 2023

Letošní Farní dívčí tábor se konal, stejně jako loňský rok, ve Velkém Újezdě u Olomouce. Naším skutečným útočištěm však byla středověká Praha. Dostalo se nám obrovské cti, když nás Karel IV. pověřil správou země, dokud se nevrátí z dalekých cest. Na jeho příkaz jsme vybudovaly univerzitu, obnovily most, vystavěly město, učiliy se od světoznámých umělců i řemeslníků a dokonce se stihly vycvičit v boji. Nebojte se. Vše proběhlo ve vší počestnosti a v souladu se zákonem. Povolení na tyto stavby jsme si byly vyřídit u samotného papeže v Římě.

A než se setkáme zase za rok, budeme si krátit chvíle našim chorálem - Hoja hoj, hoja hoj!
Barbora Piknová, za všechny vedoucí a účastníky tábora